6Zone

6. zone

6. Klasserne har et rum til rådighed hvor de kan opholde sig uden børn fra andre klassetrin.

Når børnene bliver ældre begynder relationerne hinanden imellem ofte at betyde mere end de aktiviteter der foregår på Stampen. Drenge og piger vil gerne være sammen socialt med nogle på deres egen alder. Dette skaber en problematik i forhold til at værkstederne ofte er mere eller mindre kønsopdelt og at der er børn helt ned til 4. klasse. For at give de større børn mulighed for at være sammen med hinanden og dyrke de sociale relationer har vi ”opfundet” 6. Zone.

De fysiske rammer befinder sig i det bagerste lokale ved siden af rollespilsværkstedet. Der er opstillet computere og printere, primært med henblik på skole og projektarbejde. Ligeledes er der et the-køkken hvor børnene kan lave the og kakao.

Børn fra 6. Klasse er ved at nå den alder hvor det snart er tid til at overgå til ungdomsklub, derfor planlægger vi dage hvor børnene kan komme på besøg i ungdomsklubben.