Værdigrundlag

Vores primære opgave og største værdi, er at sikre alle børns trivsel og deres mulighed for at skabe og udvikle sig positivt.

For at trives er det vigtigt at opleve tryghed, nærvær og anerkendelse fra både børn og voksne. Det er vigtigt, at man kan være sig selv, at man har venner og føler sig som en del af det større fællesskab. Derfor…

·Har vi en anerkendende tilgang til børn og forældre.

·Møder vi barnet, hvor det er: Vi er bevidste om at alle børn er forskellige og skal behandles forskelligt.

·Sikrer vi, at alle børn føler sig set, hver dag.

·Støtter vi børnene i deres relationer og hjælper dem med at finde nye.

·Arbejder vi med børnenes relationelle og sociale kompetencer, bl.a. bruger vi materialet ’Fri for mobberi’.
 
·Har vi et tæt samarbejde med de enkelte klassers lærere, for at sikre at vi ser hele barnet.

·Drøfter vi børn på alle personale og teammøder.


 For at skabe og udvikle sig positivt er det vigtigt at have tiden, mulighed, pladsen og kompetencerne. Vi skaber og udvikler os i legen og relationerne. Legen er enten børnenes frie leg eller aktiviteter og værksteder sat i stand af voksne. Legen er defineret ved at være styret af lyst. Derfor…

·Sikrer vi at der er tid og rammer til fordybelse i leg. Vi indretter SFO’en så vi skaber rum i rummet, både inde og på legepladsen. Vi sikrer at der er plads til både de vilde og de stille.

·Tager vi på ture ud af huset, til tider med egen bus, for at søge udfordringer og inspiration i den store verden.

·Sikrer vi at der hver dag tilbydes aktiviteter og værksteder, der tilgodeser alle børn og hele barnets udvikling.

·Giver vi børnene erfaringer med demokrati og medbestemmelse. Vi har børnemøder og en idepostkasse, og så lytter vi til børnenes ønsker i hverdagen.

·Laver vi en pædagogisk læreplan og en kontinuerlig evaluering for alle aktiviteter og værksteder for at sikre et højt pædagogisk fagligt niveau.