Medarbejdere

Rasmus, pæd.medhjælper - Ansvarlig for café, sal, mv.

Theis, pæd.medhjælper - Ansvarlig for musik/filmværksted og sal

Anne, pædagog - Ansvarlig for det kreative værksted - Håndværk og Designlærer på Usserød Skole 

John, pæd.medhjælper - Ansvarlig for dyregården

Kasper, pædagog - Ansvarlig for computerrummet - støttepæd./ UUV og lektieCafé 6.klassetrin Usserød Skole -


*medarbejderne er dog at finde i hele huset uden for deres ansvarsområder :-)