DGI certificering

DGI certificering 2014

SFO2 Stampen og SFO1 er sammen nu blevet certificeret af DGI under fællesbetegnelsen Natur og Bevægelse. Nedenstående er vores plan for nogle af de ting vi på Stampen vil forsøge at implementere allerede fra i foråret 2015.

Plan for Natur og Bevægelse - Usserød Skole SFO2 Stampen


I forbindelse med implementeringen af Natur og Bevægelse, har vi taget udgangspunkt i Stampens nuværende værdigrundlag:


· børnene skal have medindflydelse på deres hverdag i SFO’en
· der skabes plads til, at den enkelte kan udvikle sig personligt og socialt
· acceptere og respektere hinanden og give plads til forskelligheder, inklusion
· styrke børnenes fællesskabfølelse, glæde og sunde sociale samvær
· børnene skal blive udfordret i deres hverdag og tilegner sig kompetencer igennem trivsel og tryghed
· institutionen følger tidens trend, og bevarer sine traditioner
· vi lægger stor vægt på, at medarbejderne udviser entusiasme og sikrer et godt arbejdsmiljø, hvor der er mulighed for udvikling
· vi gennem vores mange aktiviteter vægter, at børnene får rørt sig, og får nogle gode naturoplevelser

Nedenstående er nogle af de nye tiltag, som vi har tænkt os at implementere eller videreudvikle i vores daglige struktur.

· FISKEKLUB

I fiskeklubben vil børnene lære, at håndtere og ordne fiskegrej, kaste med snøre. Herefter vil der ugentligt blive arrangeret ture, primært i lokalområdet, til kyster og søer, hvor vi vil forsøge at fange fisk. Efterfølgende vil børnene lære at rense og ordne fisk, vi vil ligeledes lære at tilberede fiskene, herunder vores egen konstrueret og til sagen hjemmebygget rygeovn. Lære om de forskellige fisk i vores søer og farvande, miljøet og årstidernes påvirkning.

· ROLLESPIL

I rollespil lære børnene, at fabrikere deres egne rekvisitter i rollespilsværkstedet. Dette kan de gøre hver dag hele ugen op til den store Rollespils-Fredag, hvor flere klubber og SFO’er mødes på Stampen.

Rollespil kombinerer leg, læring, motion, kreativitet, friluft og håndværksfag som sløjd og syning. Samtidig styrker rollespillet i den grad børns sociale kompetencer og inkluderer, som ingen anden aktivitet, alle børn i gruppen – uanset de vanskeligheder og udfordringer, de måske kæmper med til daglig.

· STAMPE-LIGAEN

Stampeligaen foregår i salen på Stampen, eller på skolens boldbane og multibane. Her kæmpes der i fodbold, hockey, håndbold, FunBattle, Sitdown og lignende. Børnene kan derved optjene point og komme på en samlet rangliste. De mange forskellige sportsgrene der dystes i, samt diversiteten i aktiviteterne betyder, at alle børnene kan være med på deres eget individuelle plan og at inklusion er i fokus. Derudover er bevægelse, motion og ude-leg i højsædet her.

· UGE-TUREN

Vi har tænkt os at afholde en ugentlig tur ud af huset, hver torsdag. Turene vil afgå fra Stampen, til forskellige aktivitetsområder i lokalområdet, enten til fods eller i vores bus. Dette inkluderer blandt andet de mange lokale naturlegepladser, hvor vi leger gammeldags lege, laver bål og bager og griller snobrød og pølser. Uge-turen vil også indeholde ture til den lokale skaterpark, hvor børnene kan medbringe deres løbehjul, rulleskøjter eller skateboards. Ligeledes ture i den lokale svømmehal og skøjtehal påtænkes jævnlige besøg.

o Et delmål her ville kunne være at forsøge at påvirke forvaltningen i kommunen til at åbne for fri entre eller specifikke tider i kommunens skøjte/svømme/tennis haller for de i kommunen hjemmehørende SFO’er og institutioner.


o Ligeledes ville et delmål kunne være at man forsøgte at etablere en tættere kontakt og samarbejde med de lokale idrætsforeninger, som kunne se fordelen ved et tæt samarbejde til at hverve nye medlemmer.

· AFTEN-ÅBEN

Bliv og spis og leg i din SFO. Vi vil lave sund mad sammen med børnene, samt involvere dem i indkøbet, samt selve tilberedningen, opdækningen og oprydningen. Bagefter vil vi lege sjove lege og i og uden for huset, med fokus på bevægelse. Inklusion vil ligeledes være i højsædet her, idet børnene er sammen med hinanden og de voksne på en mere ”afslappet” måde og er fælles om et hyggeligt projekt. Her er det sociale aspekt i fokus, men vi inkluderer ligeledes sundhed i form af maden, samt det fysiske via lege, sport og spil.

Vi er i personalegruppen enige om, at vi er i stand til at gennemfører de påtænkte ”nye” aktiviteter, sideløbende med vores allerede eksisterende aktiviteter og tilbud til børnene.

Mål

Vores mål med natur og bevægelse er, at udvide vores nuværende aktiviteter til at indeholde mere bevægelse, sundhed, udendørs aktiviteter og benytte de muligheder der findes i lokalområdet. Børnene skal i bevægelse oftere og i mere tid ad gangen.

Vi vil arbejde med at udvikle barnets kendskab til sin egen krop og de muligheder der er i en højere kropsbevidsthed. Arbejde med at opretholde glæden ved fysisk aktivitet.

At have fokus på sundhed – fysisk og psykisk.

At øge de aktiviteter som er fysisk betonet både for børn og personale.

Middel

Vores middel til at implementere med natur og bevægelse er, at udvide vores nuværende aktiviteter til at indeholde mere bevægelse, sundhed, udendørs aktiviteter og benytte de muligheder der findes i lokalområdet.

Vi vil arbejde med aktiv livsstil / glæde ved bevægelse. Lave aktiviteter der udvikler og styrker barnets fin- og grovmotorik. Lære barnet at være selvhjulpent. Tilrettelægge aktiviteter der styrker og skærper barnets sanser, f. eks. ved brug af forskellige materialer.

Tale om sund og usund mad, og betydningen af en sund levevis.

Metode

Metoden vi primært vil bruge til at opnå vores mål vil primært være via implementeringen af de forudgående beskrevne tiltag og som vi via vedlagte skemaer er begyndt at integrere i vores dagligdag. Derudover vil vi søge at indlemme følgende nedenstående elementer i vores øvrige og nuværende aktiviteter og dagligdag:

· Vi vil i langt højere grad have fokus på Natur og Bevægelse i vores nuværende aktiviteter, herunder motion, bevægelse og naturen.

· Vi vil bruge vores lokalområde til at undersøge den umiddelbare natur, med det plante- og dyreliv der findes her.

· Vi vil med jævne mellemrum lave bål på egen legeplads og naturlegeplads, hvor børnene får mulighed for at lave snobrød, popcorn, suppe og meget mere.

· Vi vil benytte den nærliggende skov til at få kendskab til flere forskellige træer, buske, dyr og fugle.

· Vi i løbet af året vil lave ”skraldeture", hvor vi går ud i naturen samler skrald i store poser, som vi tager med hjem. Børnene bliver opmærksomme på hvor meget skrald andre har smidt i naturen.

· Vi vil lave aktiviteter hvor der bruges materialer fra naturen. Eks. lave collager med blade, Bladkranse.

· Vi vil gå ud i al slags vejr, for at opleve de forskellige vejrfænomener.

Evaluering

Vi vil løbende evaluere på de forskellige aktiviteter. De vil være et fast punkt på personalemøderne, hvor vil drøfte og foretage eventuelle justeringer for at opnå vores fælles mål.

Gode idéer og succesfulde lege eller aktiviteter, beskrives og samles i legemappe, således at disse kan genbruges og legemappen bruges til fremtidige opslag.

Er aktiviteterne så brede at alle kan være med? Er alle med? Vi evaluerer løbende på alle børns deltagelse, således at ingen bliver ekskluderet.

Ugeplan over nye aktiviteter