Medarbejdere

Anne, pædagog - Det Kreative Værksted - Håndarbejdslærer på Usserød Skole 

Kasper, pædagog - Støttepæd./ UUV og LektieCafé 6.klassetrin Usserød Skole -

Theis, pæd.medhjælper - Musik/filmværksted og Sal -